Etsi

Hannele Palokangas
Psykoterapeutti (Valvira) Kela, PPSHPHei, olen Hannele Palokangas. Olen Valviran laillistama psykoterapeutti vuodesta 2005 lähtien ja toimin Kelan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluntuottajana. Minulla on Kelan hyväksymä pätevyys antaa kuntoutuspsykoterapiaa yksilö- ja perheterapiana nuorille, aikuisille ja perheille sekä nuorten terapiaan liittyvää vanhempainohjausta. Asiakkaan läheisiä ja verkostoa voidaan myös tavata osana psykoterapiaa.

Tämän lisäksi tarjoan itse maksaville asiakkaille sekä lyhyt- että pitkäkestoisempaa keskustelutukea ja/tai terapiaa, yksittäisiä ohjaus- ja neuvontakäyntejä erilaisissa elämän kriiseissä ja psyykkisissä oireiluissa, konsultointia sekä yksilö- tai ryhmätyönohjausta sosiaali- ja terveystoimen alalle.

Sydäntäni lähellä ja erikoisosaamiseni ovat perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät kriisitilanteet, vanhemmuuden haasteet ja lapsen kehitykseen liittyvät asiat, traumaattiset kokemukset tai jos sinulla on erilaisia psyykkisiä oireiluja mm; ahdistuneisuutta, masennusta, unettomuutta, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, kriisi/traumat, uupumusta/työuupumusta. Myös työhyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen liittyvät asiat. Ongelmalla saattaa olla psyykkisen oireilun lisäksi kehollisia, sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia ilmenemismuotoja.

Asiakkaakseni voit tulla mikäli koet tarvetta ja vaikka edellä mainitussa listassa ei olisikaan itselläsi olevaa elämääsi haittaavaa asiaa, sillä mikään mikä on elämässä inhimillistä ei ole minulle vierasta.

Työkokemus

Minulla on työkokemusta perhetyöstä, lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä noin kahdenkymmenen vuoden ajalta ja työterveydessä kriisi-/masennus-/työuupumusasiakkaiden ja työyhteisöjen kanssa työskentelystä noin kymmenen vuoden ajalta sekä esimiestyöstä noin viidentoista vuoden ajalta.

Koulutus
Peruskoulutukseltani olen terveydenhoitaja/työterveyshoitaja. Erityistason perheterapeutiksi valmistuin v. 2004 ja erityistason ratkaisu-ja voimavarakeskeiseksi psykoterapeutiksi 2014. Kognitiivinen lyhytpsykoterapiakoulutus 2018 ja lisäksi minulla on mm. perhetyöhön, kriisi-/traumatyöhön ja erilaisten psyykkisten häiriöiden hoitoon sekä esimiestyöhön, työyhteisötyöhön ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää muuta koulutusta.

Työkuvaus
Mielestäni tärkeintä psykoterapiatyössä on aito kohtaaminen, läsnäolo, kuulluksi tuleminen kokonaisvaltaisesti ja oikean auttamistavan löytäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tutkimustenkin mukaan olennaisinta terapiatyössä on toimiva vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä. Keskeisintä työssäni on voimavaralähtöinen työskentely. Tämä tarkoittaa asiakkaan omien voimavarojen löytämisen ja vahvistamisen tavoitteena voimaantuminen, sillä elämänilon ja onnellisuuden kokeminen on tarkoitettu jokaiselle.